Hyrorna för hyresgästlägenheterna hos Brf Nystaden 2 är nu klara

OBS! gäller endast hyresrätter, INTE bostadsrätter.

Brf Nystaden och Hyresgästföreningen Region Stockholm har träffat en överenskommelse om höjning av utgående totalhyror. Höjningen blir 4,75 procent inklusive uppvärmning och gäller från och med 1 februari 2023.

Ramavtal för år 2023 tillämpas inom Stockholms Stad och hyreshöjningen avser den allmänna hyresnivåns utveckling för år 2023.

Måste jag betala retroaktiv hyra?
Ja. Hyreshöjningen för februari till juni kommer att slås ut över sex månader med start på kommande avi som avser juli, så året ut kommer du att betala de retroaktiva. Detta för att det inte ska blir en för stor kostnad vid ett tillfälle.

Hur räknar jag ut min nya hyra?
Du multiplicerar din grundhyra som står på hyresavin med 1,0475. Då får du fram din nya hyra. Utöver den kommer du att betala höjningen för februari till och med juni retroaktivt enligt ovan.

Hur får jag besked om min nya hyra?
Din nya hyra kommer att finnas angiven på hyresavin som avser juli.

Varför vill ni höja hyran?
Hyrorna går till underhåll och service. Senaste året har prisutvecklingen varit kraftig och tillsammans med stigande räntor så ökar priserna för oss som fastighetsägare på allt från vatten, värme, avfall, underhåll och byggtjänster.