Fastighetsförsäkring

Brf Nystade 2 fastighet är fullvärdesförsäkrad genom en fastighetsförsäkring från Folksam med försäkringsnummer 443344.

I vår fastighetsförsäkring ingår också en skadedjursförsäkring hos Anticimex.

Viktigt att veta är att fastighetsförsäkringen inte ersätter behovet av hemförsäkring och bostadsrättstillägget. Hemförsäkring och bostadsrättstillägget står varje medlem för själv. Läs mer om det här.