Försäkring

För dig som bor i en bostadsrätt är det tre försäkringar som är viktiga för att du ska vara skyddad om olyckan är framme:

 • Fastighetsförsäkring
 • Bostadsrättstillägg
 • Hemförsäkring

För att få ett heltäckande skydd behöver du som bostadsrättshavare teckna både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. Dessa ingår inte i den avgift som du betalar till föreningen. Nedan kan du läsa om vad de olika försäkringarna innebär.

Fastighetsförsäkring

Denna försäkring är tecknad av bostadsrättsföreningen och avser de delar som föreningen ansvarar för. Självrisken bekostas av föreningen. Lär mer om vår fastighetsförsäkring här.

Bostadsrättstillägget

När du bor i bostadsrätt behöver du ha en bostadsrättstilläggsförsäkring, som försäkrar det som enligt stadgarna ingår i ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare. Denna försäkring tecknas enskilt av bostadsrättsinnehavaren. Det som försäkras i bostadsrättstillägget är bland annat dina golv, ytskikt på väggar, tätskikt bakom golv och väggar i badrummet, fast inredning i kök osv. Självrisken bekostas av bostadsrättsinnehavaren.

Hemförsäkringen

Denna försäkring tecknas av bostadsrättsinnehavaren och avser lösöre (möbler och andra lösa värdesaker) men även tillfälligt boende om du på grund av en skada inte kan bo i din lägenhet. Självrisken bekostas av bostadsrättsinnehavaren.

Ansvarsfördelning

Det är även viktigt att känna till att det vid skador finns en ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och enskild bostadsrättsinnehavare.

Bostadsrättsföreningens stadgar fastställer fördelningen i vem som ansvarar för vad.

Föreningen ansvarar normalt för de delar av fastigheten som nyttjas av fler än en medlem, exempelvis:

 • El utanför den egna lägenheten
 • Radiatorer
 • Avloppsstammar
 • Trycksatta vattenledningar
 • Byggnadens konstruktion

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar normalt för de delar som nyttjas enbart av den enskilde medlemmen, exempelvis: 

 • Ytskikt i lägenheten (T ex. golv, tapeter, kakel)
 • Fast inredning (T ex. köksskåp, toalettstol, blandare)
 • Vattenledningar inom lägenheten (Ej trycksatta)
 • Elledningar inom lägenheten

Vad händer om man inte tecknar ett bostadsrättstillägg?

Då står du oförsäkrad för skador på delar av lägenheten som faller under bostadsrättshavarens ansvar i stadgarna. Det kommer inte finnas något utökat skydd för dig som bostadsrättshavare i fastighetsförsäkringen.

Som exempel innebär detta att du själv får stå för hela återställningen efter ett läckage från avlopp eller tätskikt i badrum.