Sopnedkasten

Sopnedkasten
I trapphusets sopnedkast slänger du hushållsavfall, i huvudsak sånt som blir över vid matlagning, t.ex. matrester, äggskal, papper och mjukplast samt blöjor, tygtrasor, kuvert med klister o.dyl

Paketera soporna väl
Efter att du har slängt dina sopor ligger soporna kvar vid sopventilen några timmar och kan vid läckage ge en dålig lukt i trapphuset. Därför är det viktigt att paketera soporna väl, så att inte innehållet i soppåsen läcker. Personalen som ska hålla rent i sopventilrummet uppskattar inte heller en stinkande, illaluktande och dålig arbetsmiljö.

Stäng luckan ordentligt
Sopnedkastet är anslutet till en sopsuganläggning. Om luckan inte är stängd minskar sugeffekten. Detta ökar risken för sopstopp.

Hur fungerar då sopnedkasten?

Sopventil
Längst ner i varje port i Nystadsgatan finns ett sopventilrum. Det du stoppar ner i sopnedkastet ”ramlar ner” till sopventilrummet, men stannar upp i röret strax före själva sopventilen.

Stopp i sopnedkasten
Att det ibland blir stopp i sopnedkasten beror för det mesta på att någon kastat något i sopnedkastet som i stället ska till grovsoprummet eller någon av kommunens återvinningsstationer. Exempel på prylar som har hittats – skidstav, julgran, pizzakartonger, kläder, glas mm. Obs! Kläder som kastats har förorsakat de senaste stoppen.

När det blir stopp någonstans, känner sopsugen att något är fel och stänger av vissa sopventiler rör och kulvertar – ibland hela anläggningen – och då får vi garanterat illaluktande trappuppgångar. Soporna samlas i hela området till nästa vardag när personal kan gå in och rensa ventilerna. Ligger inte stoppet där utan i något av rören under gatan t.ex., så får vi samtliga leva med ett längre stopp, som dessutom medför stora kostnader eftersom gatan måste grävas upp för att komma åt att ta bort de föremål som orsakar problemet.

All kostnad för arbetet när det blir stopp eller sanering i sopventilrum läggs på föreningen och vi måste alla vara med och betala.