Årsstämma

Vi vill påminna om att föreningens årsstämman kommer att äga rum den 24 april klockan 18:30 i Lokalen på Nystadsgatan 1, BV. Dagordningen har skickats med kallelsen till alla medlemmar den 2 april 2024.

Medlemmarna är välkomna att delta i lite mingel en halvtimme före årsstämman, som startar klockan 18:00. Ni får då möjlighet att träffa grannar och styrelsemedlemmar innan mötet påbörjas.

Kaffe kommer att vara framdukad.

Varmt välkomna!

Akut Vattenavstängning

—- ÄRENDET AVSLUTAD —-

—- UPPDATERING   —-

3/4 klockan 11:05: Nu har felet åtgärdats och vattnet är påslagen igen.

—- UPPDATERING   —-

 3/4 Klockan 09:00: Tyvärr blev fastighetsskötaren tvungna att redan nu stänga varmvattnet då situationen förvärrades. Krokhöjdens VVS arbetar för fullt för att avhjälpa felet.

————

På grund av ett läckage i vattencirkulationen måste vi tyvärr genomföra en akut vattenavstängning imorgon onsdag den 3 april mellan klockan 12:00-14:00.

Både varmvatten och kallvatten kommer att vara avstängda.

Denna avstängning påverkar även tvättstugan under den angivna tidsperioden.

Vi ber om ursäkt för det besvär detta kan medföra och tackar er för er förståelse.

Uthämtning av Router för de som har missat – Onsdag den 6 mars

För de som har missat att hämta sin Router tidigare har nu möjlighet att på onsdag den 6 mars mellan 17:30 och 18:00 möjlighet att hämta ut sin router från Lokalen på Nystadsgatan 1, BV. Observera att vårt styrelsemöte börjar klockan 18:00.

För att undvika störningar ber vi er att respektera den angivna tiden om ni vill hämta ut er router.

Valberedningen och Styrelseval

I samband med årsstämman kommer vi att välja personer till föreningens styrelse. Valberedningen spelar en viktig roll i att nominera lämpliga kandidater. Om du är intresserad av att bidra till styrelsen, vänligen kontakta valberedningen på mejladressen valberedning@nystaden.se

Vi uppmuntrar alla medlemmar att delta i processen och vara delaktiga i valet av personer som kommer att företräda föreningen.

Årsstämma den 24 april

Notera att årsstämman kommer att äga rum den 24 april i Lokalen på Nystadsgatan 1, BV. För att lämna motioner till stämman, vänligen skicka in dem senast den 24 mars 2024.

Ytterligare detaljer om årsstämman kommer att meddelas i ett senare utskick. Ditt engagemang är viktigt, och vi ser fram emot att träffa dig där.

Portkoder är bytta för port 1-15

Portkoderna har nu bytts ut. För att öka tryggheten uppmanas varje hushåll att inte dela sin kod och vara försiktig när den används. Den nya koden har delats ut till samtliga hushåll och finns i era brevinkast.

Tack för er medverkan i att upprätthålla en säker och trivsam boendemiljö.

Rökning på Balkonger och under grannens balkong

Vi vill påminna alla boende om att visa hänsyn till grannarna när det gäller rökning på balkonger. Vänligen undvik att röka i nära anslutning till dina grannars fönster och balkonger för att minimera eventuella störningar.

Tack för att du tar hänsyn till gemenskapen och skapar en trivsam boendemiljö för alla.

Gemensamma Utrymmen: Mattor och Skräp

Vi vill påminna alla boende om att det inte är tillåtet att placera mattor utanför lägenhetsdörrarna i våra portuppgångar. Detta beslut har fattats med hänsyn till brandrisk och för att underlätta städningen. Dörrmattor kan utgöra en potentiell brandrisk och skapa snubbelrisk vid utrymningssituationer

Samtidigt vill vi även betona vikten av att undvika att ställa ut skräp i portar, förrådsgångar eller andra gemensamma ytor. Bortforsling av skräp från dessa områden resulterar i höga kostnader för föreningen. Vi ber alla att samarbeta för att säkerställa en trygg, ren och välunderhållen boendemiljö.

Tack för ert samarbete och förståelse.