Ordningsregler

 

Om du är medlem i en bostadsrättsförening betyder det att du och de andra medlemmarna i föreningen äger huset tillsammans.

Tänk därför på att vara rädd om och vårda både din egen lägenhet och husets gemensamma utrymmen. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla medlemmar gemensamt.

Om du funderar på att renovera din lägenhet är det bra om du läser Renovera-sidan.

Följ reglerna nedan, så kommer alla i huset att trivas!

+ Vad händer om inte reglerna följs

  Om reglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om den boende ska få bo kvar. Styrelsen måste då först rikta en skriftlig uppmaning till den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om den boende trots flera uppmaningar inte följer reglerna kan uppsägning bli aktuell.

  Den regel som föreningen tillämpar är att det ska vara ”tyst” mellan klockan 21.00 och 07.00 på vardagar. Helger mellan 22.00 och 09.00.

  Om du har fest, informera dina närmaste grannar och visa hänsyn om det blir sent.

  Tänk också på att det kan upplevas besvärande för grannar om du har fest varje helg eller liknande.

  Tänk på att inte tvätta/torktumla efter klockan 21.00 eller före 07:00 på vardagar (09.00 på helger).

  Undvik att använda diskmaskinen sent på kvällen eller under natten.

  Spela inte hög musik med öppna altandörrar/fönster, så att grannar ofrivilligt måste lyssna på ditt musikval.

  Det är förbjudet att ställa sopor i trapphuset. Inte heller privata föremål som cyklar, barnvagnar och skor får lämnas vid entréer, trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Det är ur brandskyddssynpunkt och även av skötselmässiga skäl viktigt att denna regel följs.

  Om du störs av ljud från grannen ska du först ringa på och tala vänligt med personen i fråga. Hjälper inte detta, eller om det är omöjligt att lokalisera varifrån störningarna kommer, kontakta förvaltningen.

  Fågelmatning medför nedskräpning och drar till sig skadedjur som råttor och möss. Dessutom bajsar fåglarna på fasad och egendom samt stör i sådan omfattning att det inte kan anses acceptabelt.

  Det är därför förbjudet att mata fåglar i föreningens gemensamma områden, uteplatser, balkonger och fönster. Vänligen respektera det.

  Ingenting får hänga utanför balkongräcket, såsom t.ex. parabol, blomlåda, mattor på vädring på grund av säkerhetsrisk för fallande föremål för personer och egendom nedanför både grannar och passerande. Det är förbjudet att ”skaka av” mattor och/eller kläder varken från balkong eller fönster, ta hänsyn till era grannar och passerande. Ingen grillning med brännbart material är tillåtet.

  Inglasning av balkong kräver byggnadslov hos Stockholms Stad som den boende ansöker om och står för alla kostnader för. Efter att Stockholms Stad godkänt bygglovet ansöker den boende skriftligen om styrelsens tillstånd innan arbetet påbörjas.

  Rökning är förbjudet i föreningens samtliga gemensamma utrymmen. Det är heller inte tillåtet att kasta ut fimpar från sin balkong. Sedan den 1 januari 2022 är det straffbart enligt lag att skräpa ner i form av fimpar, tuggummi och liknande.

  Innehavare av husdjur är skyldiga att övervaka så dessa inte stör eller förorenar i huset och dess omgivningar. Husdjur får transporteras kopplade, men inte rastas eller gå lösa i området..

  För att undvika stopp i avloppsrören får endast toalettpapper spolas ned i toaletten. Rensning av stopp orsakat av att annat spolats ned (t.ex. pappershanddukar, kattsand, tops och sanitetsartiklar) får den boende själv betala.

  Varje boende ansvarar för att på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande utrymmen, såsom lägenhetsförråd, i gott skick.

  Till lägenhetens inre räknas: rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster samt lägenhetens ytter- och innerdörrar.

  Om något går sönder är det ditt ansvar att se till att det repareras. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll av radioter än målning av dessa.

  Bostadsrättshavaren svarar inte heller för reparation av ventilationskanaler eller ledning för avlopp, värme, elektricitet och vatten.

  Är din lägenhet försedd med balkong eller uteplats är det ditt ansvar att sköta renhållning och snöskottning av detta utrymme.

  Uthyrning i andrahand är inte tillåtet utan styrelsens godkännande och måste ansökas senast 30 dagar före önskad start av uthyrningen.

  Enligt föreningens stadgar tar föreningen ut en avgift om 10% av aktuellt prisbasbelopp. Hela avgiften för andrahandsuthyrningsperioden läggs på som tillägg på den första avgiftsfakturan från föreningen efter godkännandet.

  Andrahandsuthyrning utan godkännande är grund för uppsägning av hyreskontrakt (hyresgäst) resp. medlemskap (Brf-ägare).

  Du logga in på din lägenhet i Portalen hos vår ekonomiska förvaltare och fyller i ansökan om andrahandsuthyrning. 

  Handläggningstiden kan ta upp till 3 veckor beroende när nästkommande styrelsemöte är.

  Observera att du måste ha giltiga/godkända skäl för att kunna hyra ut din bostad i andrahand. Ofullständigt och/eller avsaknad av nödvändiga underlag innebär automatiskt avslag på ansökan.