Fjärrvärme

Fjärrvärmen levereras av Stockholm Exergi till våra fastigheter. Lägenheterna värms upp med vattenburna radiatorer. För att radiatorerna ska ge tillräcklig effekt är det viktigt att termostaterna inte täcks för med möbler och gardiner.

Det är bra om du som boende motionera termostaten till samtliga element 2–3 gånger om året genom att skruva in och ut handratten till botten i båda riktningar några gånger för att förebygga att piggen fastnar.

Att kostnaden för värme och varmvatten ingår i din månadsavgift innebär inte att den är gratis. Det är en kostnad som föreningen betalar och nivån för denna kostnad påverkar direkt månadsavgiften. Därför är det viktigt att alla försöker hålla denna kostnad nere genom att inte slösa på värme och varmvatten.

SÅ KOMMER VÄRMEN TILL DIG!

  • Varmt vatten levereras till fjärrvärmecentralen genom rör i marken.
  • I fjärrvärmecentralen överförs värmen via två värmeväxlare. I den ena värms vattnet som ska gå ut till radiatorkretsen och i den andra värms vattnet till kranar och duschar.
  • Fjärrvärmecentralen reglerar automatiskt värmen till elementen utifrån utomhustemperaturen. Till varje element finns oftast en termostat installerad som antingen ökar eller begränsar flödet av varmvatten för att behålla önskad inomhustemperatur. En dåligt fungerande termostat kan leda till att rummet blir alltför varmt eller för kallt.