Renovera

Att bo i bostadsrätt innebär att man själv har ansvaret för lägenhetens skick. Det är därför viktigt att man regelbundet renoverar och fräschar upp lägenheten inte bara vad gäller målning, tapeter och golv. Som lägenhetsinnehavare är du ansvarig för vattenrör och vatteninstallationer i din lägenhet liksom elledningar och elinstallationer. Du har ett stort ansvar för att inte orsaka brand eller vattenskador.


Begär tillstånd av Styrelsen

Vid större renoveringar som bland annat innebär att vatten, avlopp eller el blir inblandat måste du ha styrelsens godkännande.

Kontakta vår tekniska förvaltare för ansökan. Kontaktuppgifter till Tekniska förvaltaren hittar du under Kontakt.

När ansökan är komplett och inlämnad behandlar styrelsen ärendet på sitt nästa styrelsemöte. Det hålls en gång i månaden. Se därför till att vara ute i god tid innan arbetet ska påbörjas.


Viktig information

Störande arbete
Störande arbeten så som borrning och bilning får endast ske mellan 09:00-19:00 på vardagar och 10:00-16:00 på helger för att störa grannarna i föreningen så lite som möjligt. Avisera i god tid så att dina grannar är informerade och kan förbereda för er renovering.

Hiss och entré
Täck gärna hissen med skyddande material om du skall transportera byggavfall eller material som kan riskera att smutsa ner, eller skada ytskikt på hissen.

Byggavfall
Du ansvarar för att allt byggavfall bortforslas till av kommunen angiven plats. Det är inte tillåtet att slänga byggavfall i vår miljöstuga.

Använder du s.k. BIG BAG, så se till att de inte placeras på gräsmattan eller utegården så att de stör framkomligheten för de som går, har rollatorer, barnvagnar, permobiler och brandkår och ambulans. Placera den på refugen utanför miljöstugan parallellt med parkeringsplatserna.

Elarbete
För elavstängning och installation av 3-fas behöver anmälan ske till Tekniska förvaltaren av auktoriserad elektriker/elfirma. Meddela dina planer för att få tillgång till elrummet.

Rör- och vattendragningsarbete
Om vattnet måste stängas av skall du samordna detta med vår Tekniska förvaltare. Vid vattenavstängning har du ansvar för att avisera de grannar som berörs. Avisering ska ske en vecka innan planerad avstängning.


Färdig renovering

Besiktning
Om din renovering har varit av en sådan art att det krävt ett styrelsebeslut, så måste du meddela styrelsen när arbetet är klart. Besiktning ska då ske och ett skriftligt besiktningsprotokoll upprättas. Det kan vara avgörande i framtiden, vid ett kommande stambyte så måste det kunna visas att anslutande ledningar är utförda på ett godkänt sätt.

Alternativet är att riva allt och bygga om för att säkerställa ett godkänt resultat.