Angående årsstämman 2021

Tyvärr har fel datum skickats i kallelsen till årsstämman för medlemmarna i Brf Nystaden 2. Datumet för stämman är inte satt ännu och alla medlemmar kommer att få en kallelse i sin brevlåda mist två veckor innan stämman.

Hissrenovering klar

Då är alla våra hissar renoverade och vi har fått moderna hissar som både är driftsäkra och energieffektiva. Vi vill tacka Hisstech AB för en väldigt smidig samarbete under hela projektens gång. Injustering av akustiska ljudet kommer att finjusteras med tiden. Tanken är att vi ska ha samma inställning på alla våra hissar.

Kontroll av ventilation

Tillsammans med UniVent har vi nu genomfört en inventering av samtliga lägenheter för att förbättra inomhusklimatet. Arbetet fortsätter med att sammanställa detta och komma med förbättringsförslag.