2023 års stämma genomförd

Vi vill tacka för den goda uppslutningen på stämman den 27 april. Stämman godkände årsredovisningen för 2022. Styrelsen fick också ansvarsfrihet för det gångna året. Efter stämman har styrelsen konstituerat sig.

Många stannade kvar efter stämman och väldigt intressanta frågor togs upp om bland annat Undercentralen, OVK, olovliga andrahandsuthyrningar och den nya gruppanslutningen till Bahnhof. Väldigt trevligt att det är så många som är intresserad av de frågor som styrelsen arbetar med. Vi önskar att intresset fortsätter långt tid framöver.

Ett stort tack till alla deltagare för en väl genomförd årsstämma!