Stämma 2022 genomförd

Den 22 mars genomfördes Brf Nystaden 2s föreningsstämma. Stämman godkände årsredovisningen för 2021 och gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Stämman godkände också de ändringar som antogs på extrastämman tidigare i år.

Styrelsen har efter det konstituerat sig.

Ett stort tack till alla deltagare för en väl genomförd årsstämma!