Hissrenoveringen fortsätter… #5

I början av året påbörjades arbetet med renovering/modernisering av våra hissar. Det är Hisstech AB som har fått förtroendet att utföra arbetet och därefter ta över ansvaret för service och underhåll under garantitiden.

I vilken ordning hissarna väljs bestäms utefter service, driftstopp och skick. Nystadsgatan 3, 9 och 15 har redan fått sina nya hissar och nästa vecka påbörjas arbetet på 5:an.

Fortsätt läsa ”Hissrenoveringen fortsätter… #5”