Fällning av Träd för Säkerhet och Råttbekämpning

Den 23 maj kommer vi att fälla två träd på vår gård för att säkerställa husets integritet och bidra till att bekämpa råttproblemet.

En av anledningarna är att roten från ett av träden börjar växa mot fasaden, vilket kan utgöra en risk för husets struktur och stabilitet. Den andra anledningen är att fruktens kärnor från det andra trädet används som föda av råttor och kan därmed bidra till att locka till sig dem.

Vi tar detta steg för att säkerställa en trygg och hälsosam miljö för alla boende.