Valberedningen och Styrelseval

I samband med årsstämman kommer vi att välja personer till föreningens styrelse. Valberedningen spelar en viktig roll i att nominera lämpliga kandidater. Om du är intresserad av att bidra till styrelsen, vänligen kontakta valberedningen på mejladressen valberedning@nystaden.se

Vi uppmuntrar alla medlemmar att delta i processen och vara delaktiga i valet av personer som kommer att företräda föreningen.