Byte av Portkoder för ökad trygghet

Vid slutet av januari månad kommer föreningen att genomföra en säkerhetsåtgärd genom att byta portkoderna till entrédörrarna. Detta är en del av vårt kontinuerliga arbete för att skapa en tryggare boendemiljö för oss alla. Alla hushåll kommer att få en lapp med den nya koden i sina brevinkast.

För att säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till våra portar är det viktigt att varje hushåll behandlar den nya portkoden med största sekretess. Vi ber er att inte dela er portkod med någon obehörig och att vara försiktiga när ni anger koden.