Vädjan från Allergiker/Astmatiker

Vi vill be er att ha hänsyn till de behov och önskemål från våra allergiker och astmatiker. Starka dofter och parfym kan vara besvärande för dessa medlemmar när de vistas i hissar och andra gemensamma utrymmen.

Vi uppskattar ert samarbete och vänligen uppmanar er att vara försiktiga med användningen av parfym och starka dofter i våra gemensamma utrymmen. Genom att visa förståelse och ta hänsyn till varandras behov, kan vi tillsammans skapa en mer inkluderande och hälsosam miljö för alla.

Tack för er förståelse och stöd!