Kallelse till extrastämma

Styrelsen vill härmed kalla medlemmarna i Brf Nystaden 2 till en extra föreningsstämma med anledning av styrelsens förslag till ändringar av föreningens stadgar.

Tid: torsdagen den 17 februari 2022 klockan 18:30
Plats: Lokalen, Nystadsgatan 1 BV

Vi kommer självklart att följa Folkhälsomyndighetens råd kring distansering. Om du har minsta känning av influensaliknande symptom, stanna hemma.

Medlemmar som tillhör riskgrupperna eller medlemmar som av andra anledningar inte kan medverka på årsstämman har möjlighet att skicka ombud med fullmakt i enighet med stadgan.

Varmt välkomna!