Information från Valberedningen

Information till alla boende i BRF Nystaden 2 om Valberedningen dess syfte och funktion

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver.

Valberedningen tillsätts av årsmötet, dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna.

Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för.

I år har vi 2 personer som representerar valberedningen, dessa är;

 Nina och Mari.

Har ni frågor eller vill ni kontakta valberedningen vänligen lämna meddelande i brevlåda i föreningens lokal, Nystadsgatan1 så kontaktar vi er snarast möjligt.

Valberedningen
Nina & Mari