Information från Valberedningen

Snart är det dags för årsstämman!

Är du intresserade eller känner någon annan i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i styrelsearbetet, ge oss gärna namnet.

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas (dvs. delägarnas) engagemang för att kunna fungera och uppnå bästa möjliga resultat.

Vi är alla medlemmar i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed lägenheterna. Du är alltså själv med och äger huset du bor i, dvs. lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön.

Föreningens ekonomi är det arbete som medlemmarna på olika sätt lägger ner för att uppnå den bästa och mest ekonomiska miljön. Det gäller bl.a. att kompetensen i föreningen utnyttjas på bästa sätt.

Det handlar om din ekonomi
Ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en ekonomiskt välmående förening.

Är du intresserade eller känner någon annan i föreningen som du tror skulle vara en tillgång i styrelsearbetet, ge oss gärna namnet. Skriv namn och kontaktuppgifter på en lapp och lämna i lokalen på Nystadsgatan 1, bv senast den 25 april.