Stamspolning

Mellan den 30 november och 4 december kommer Svensk Röranalys AB att utföra stamspolning av köks- och badrumsavlopp i samtliga lägenheter.

Det är mycket viktigt att ni ger Röranalys tillträde till lägenheten så att de kan utföra arbetet, då detta är ett led i våra förebyggande insatser för att eliminera stopp och därmed sänka våra driftskostnader ytterligare, samt inte minst göra livet enklare och mindre problematiskt.

För insläpp i lägenheten finns två alternativ:
Alternativ 1. Ni är hemma under aviserad tid
Alternativ 2. Lämna samtliga nycklar i nyckeltuben i dörren. Nycklarna lämnas
åter i tuben efter arbetet samma dag.

Ni som inte ger Röranalys tillträde till er lägenhet kommer att separat debiteras den kostnad för er spolning som Röranalys kommer att behöva genomföra för allas vår trygghet.

Varje lägenhet kommer även motta avisering närmare datum för spolning.