Fiberanslutningen sägs upp

Vårt avtal med Zitius/Zmarket (Telia) som levererar fiberanslutning via Stokab fiber till vår fastighet sägs upp av Zitius med förklaring att de inte kan leverera deras tjänster via vår befintliga fiber. Därför uppmanar vi nu våra medlemmar som har bredband via fiber att säga upp sitt abonnemang hos sina bredbandsleverantörer och teckna nytt bredbandsavtal via alternativ anslutning.

Ett alternativ kan vara ComHem via deras tv-uttag.

Styrelsen har under en tid undersökt och fortsätter arbetet med digitalisering av fastigheten. Uppgradering av alla lägenheter till fiber och eventuell gruppanslutning för bredband är en del av detta arbete.